home

 In ieders leven zijn er donkere periodes en soms is het moeilijk daar alleen mee om te gaan. Je leven kan ook getekend zijn door zaken waarbij het alleen niet lukt om er een plaats aan te geven. Op die momenten en voor zo’n zaken kan psychotherapie een uitweg bieden. Het kan je een plek geven waar je op verhaal kan komen, ruimte creëren om op een andere manier om te gaan met dat verhaal, om dingen een plaats te geven en nieuwe keuzes mogelijk te maken. 

Ieders verhaal is uniek en bijgevolg ook elk persoonlijk probleem waarmee je kan te maken krijgen. Ik vind het dan ook zeer belangrijk om steeds te vertrekken vanuit jouw unieke verhaal en leefwereld bij het starten van een gesprekstherapie. De redenen om op gesprek te komen kunnen dan ook zeer verscheiden zijn. Het kan gaan om psychische conflicten waar je niet uitraakt, problemen in relaties, maar evengoed somatische klachten, depressieve gevoelens of angst die je leven teveel beheersen. Ook voor het verwerken van ingrijpende of
traumatische gebeurtenissen, een geschiedenis die te zwaar op je weegt, kan je op gesprek komen. 

Ik werk in mijn praktijk zowel met adolescenten als volwassenen.
Ouders die hulp zoeken voor hun kind, kunnen op gesprek komen
om het probleem te verkennen of eigen moeilijkheden in de relatie
met hun kinderen te bespreken. Indien nodig kan er dan
doorverwezen worden naar een gespecialiseerd kindertherapeut.